မြေကွက်ပုံစံပေါ် မူတည်ပြီး ဧကတွက်နည်း ၊မြေဧကကို ဘယ်လိုတွက်ရသလဲ ခဏခဏ မေးလာလို့

Knowledge Lifestyle
Spread the love

မြေကွက်ပုံစံပေါ် မူတည်ပြီး ဧကတွက်နည်း

မြေဧကကို ဘယ်လိုတွက်ရသလဲ ခဏခဏ မေးလာလို့ အတတ်နိုင်ဆုံး ရှင်းလင်းအောင် တွက်ချက်နည်းကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။

မိမိမြေကွက်၏ ပုံသဏ္ဍန်ကိုကြည့်၍ ဧကတွက်နိုင်ပါသည်။လေးနားညီ စတုရန်းပုံစံ ဖြစ်ပါက ၂၀၈.၇၁’ × ၂၀၈.၇၁’ ÷ ၄၃၅၅၉.၈၆ = ၁ ဧက

ဥပမာ: ၁၀၀ ပေပတ်လည် အကွက်ဖြစ်လျှင် ၁၀၀’ × ၁၀၀’ ÷ ၄၃၅၆၀ = ဝ. ၂၂၉ ဧက

နှစ်နားညီ စတုဂံပုံစံ ဖြစ်ပါက (လ x န)’ ÷ ၄၃၅၆၀ = … ဧက

ဥပမာ: (၄၀’×၆၀’) ÷ ၄၃၅၆၀ = ဝ.၀၅၅ ဧက၊(၆၀’×၁၀၀’) ÷ ၄၃၅၆၀ = ဝ.၁၃၇ ဧက

နှစ်နားပြိုင် တြာဗီဇီယံပုံစံ ဖြစ်ပါက ပြိုင်နားနှစ်ခုပေါင်း ÷ ၂ x နံ ÷ ၄၃၅၆၀ = … ဧက

ဥပမာ:[{(၅၀+၈၀)÷၂}×၆၀]÷၄၃၅၆၀ = ဝ.၀၈၉ ဧက

တြိဂံပုံစံဖြစ်ပါက ၅ x အခြေ x အမြင့် ÷ ၄၃၅၆၀ = … ဧက၊½ အခြေ x အမြင့် ÷ ၄၃၅၆၀ = … ဧက

ဥပမာ:၅ × ၁၀၀’ × ၅၀’ ÷ ၄၃၅၆၀ = ဝ.၀၅၇ ဧက

ထောင့်မှန် တြိဂံပုံစံဖြစ်ပါက…အခြေ x အမြင့် = ရလာဒ် ÷ ၂ ÷ ၄၃၅၆၀

ဥပမာ: ၁၀၀’ × ၅၀’ = ၅၀၀၀’၊၅၀၀၀ ÷ ၂ ÷ ၄၃၅၆၀ = ဝ.၀၅၇ ဧက

စက်ဝိုင်းပုံစံဖြစ်ပါက…အချင်းဝက် x အချင်းဝက် x ပိုင်ကိန်း ÷ ၄၃၅၆၀ = …. ဧက

အချင်း x အချင်း x .၇၈၅၄ ÷ ၄၃၅၆၀ = … ဧက ( ပုံသေမြှောက်ကိန်း .၇၈၅၄ )(.၇၈၅၄ သည် ပိုင်ကိန်း ၃.၁၄၁၆ ကို အနားလေးဖက် ၄ နှင့် စားပြီး စတုရန်းကွက်ဖေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ )

ဥပမာ: ၅၀’ × ၅၀’ × .၇၈၅၄ ÷ ၄၃၅၆၀ = ဝ.၀၄၅ ဧက

အနား ၅ မျက်နှာ ၆ မျက်နှာနှင့် အနားများစွာပါသော ပုံစံဖြစ်လျှင် စတုဂံ စတုရန်း တြိဂံစသည် အကွက်စိပ်ပြီးတွက်၊

ရလာဒ်အားလုံးကို ပေါင်း၍ ၄၃၅၆၀ ဖြင့်စား (၁ ဧက = ၄၃၅၆၀ စတုရန်းပေ)