အုုတ်စီနည်း တွက်နည်း ဗဟုသုတ ရအောင် ဝေမျှ ပေးလိုက်ပါတယ်

Knowledge Lifestyle
Spread the love

အုတ်စီရာတွင် ဘိလပ် မြေနှင့် အုတ်ကုန်ကျတာလေးတွေကို ဝါသနာပါတဲ့ စိတ်ဝင်စားသူ များအတွက် ပြန်တင်ပေးတာပါ။

၉” လက်မ အုတ်ရှိးစီရာတွင် (၁၀၁၀) ပတ်လည် တစ်ကျင်း စီရာတွင် အုတ်အလုံးရေ = ၁၀၄၀ ခဲ

အလျား = ၂၆ ခဲ ၊အနံ = ၄၉ ခဲ ၊၂၆၄၀ = ၁၀၄၀ ခဲ ကုန်ပါတယ်။ (၄”လက်မခွဲ ) အုတ်စီရာတွင် ကုန်ကျ နည်းပါ တစ်ခါတည်း တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။

(၁၀၁၀) ပတ်လည် ၄”လက်မခွဲ အုတ်စီရာတွင် အလျား….=၁၃ခဲ ၅မူး ၅မူးဆိုတာကတော့

အုတ်တစ်လုံးကို တစ်ကျပ်လို့ သဘောထားပြီး တစ်ကျပ် ရဲ နှစ်ပိုင်း တစ်ပိုင်းကို ၅မူးလို့ သက်မှတ်ပါတယ်။

အနံ (မြင့်) ၄၀ ခဲ ၁၃/၅၄၀ = ၅၄၀ ကုန်ပါတယ်။ ၉” လက်မအုတ် ရိုးနစ်ကျင်းစီရာတွင် ဘိလပ်မြေ ၁၄ အချိုး ၆ အိပ် ကုန်ပါတယ်။

၄”လက်မခွဲ တစ်ကျင်း အုတ်စီရာတွင် ၁၄ အချိုး ဘိလပ်မြေ ၂အိပ်နှစ်အိပ်တစ်ပိုင်း ကုန်ပါတယ်။

၉” လက်မအုတ် ရိုးစိီရာတွင် အလွှားမထက်ရာအောင် ‘စုံ,မ ခွဲခြားစီတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှ ဒမ် နှစ်လွှား = စုံနစ်လွှား ထပ်မှာမဟုတ်ပါ။

၃-၅-၇-၉ မ, ဂဏန်း များတွင် ဒမ်စီပြီးသွားရရပါမည်။ ၂-၄-၆-၈,စုံ ဂဏန်း များတွင် အကွက်ဖော်ပြီးစီးသွားရပါမည်။

အုုတ်တွေကြားမှာ မာဆလာ ၅ မူး ပုံမှန်ရှိရပါမည်။ ဒါမှခိုင်ခန့်ပြီးကြည့်လိုက်ရုံနှင့် အမြင်ကောင်းကောင်းရှိပါသည်

နောက်ပြီး ဂျပန်ကွက် တရုပ်ကွက်လို့ အကွက်ရိုက်ကြတာ နှစ်မျိုးခွဲခြားထားပါတယ်။

ဂျပန် ကွက်တွင် အလျား ၂ခဲ အနံ၂ခဲ ပုံမှန် သွားရပါသည်။တရုပ်ကွက်တွင်် အဲလိုမဟုတ်တော့ပါ အလျား ၂ ခဲ အနံ ၁ခဲဖြစ်ပါတယ်

ခိုင်ခံနိုင်ခြင်းကတော့ ဂျပန်ကွက် နှင့် စီသွားပြီးအလျား ၂ ခဲအနံ ၂ခဲ စီရင်ပိုခိုင်ပါတယ်။